Nyheter


Arbetsdagar 2024

11 maj De med efternamn som börjar med A – G

18 maj De med efternamn som börjar med H – M

Höst 2024 (datum ej bestämd) de med efternamn som börjar med N – Ö

Samling med upprop och frördelning av arbetsuppgifter klockan 10

Avgift för utebliven deltagande vid arbetsdagen är 1000 kr.

Obbola Båtklubb
Styrelsen