Nyheter

Kallelse till årsmöte

Plats: Folkets Hus
Dag: Lördag 25 april
Tid: Kl 16:00
Årsmötet avslutas med ärtsoppa och punch

Med reservation för Coronaviruset som kan medföra ändringar