Nyheter

Kallelse till arbetsträff OBK

Plats: Hamnen
Dag: Lördag 16 maj kallas efternamn H – M
Tid: Kl 10:00

Kom ihåg att senast 16 maj anmäla till kassör Ingrid om ni inte tänker använda er båtplats denna sommar.