Nyheter


 

Kallelse till Obbola Båtklubbs Årsmöte 2023

Plats: Obbola Folkets Hus

Dag: Lördagen den 22/4

Tid: Kl 15:00

 

Efter årsmötet hålles sedvanligt ett medlemsmöte för de ärenden

som inte ryms inom årsmötets ramar, följt av ett traditionsenligt

samkväm med Ärtsoppa och Punch. Öl finns till självkostnadspris.

Varmt välkomna

Obbola Båtklubb
Styrelsen