OBK Styrelse 2022

Christer Olofsson  Ordförande
Christer Olofsson
070-233 03 21 
Jan Forsberg  Sekreterare
Jan Forsberg
070-374 31 19 Kent Dryler  Kassör
Kent Dryler
073-805 14 10 
Roger Andersson   Ledamot, miljö
Roger Andersson
070-210 22 03 Mikael Bäck  Ledamot, arbetsdagar
Mikael Bäck
072-862 71 50 
Anders Olsson  Ledamot, hamnfogde
Anders Olsson
070-602 42 91 Mats Arnqvist   Ledamot, vinterplatser
Mats Arnqvist
070-339 84 19